Parc Fluvial del Llobregat

Client:
Patronat Parc Fluvial Navàs-Berga

Data:
2000-2001

Ubicació:
​Parc Fluvial del Llobregat

  • Parc Fluvial del Llobregat 0
  • Parc Fluvial del Llobregat 1
  • Parc Fluvial del Llobregat 2
  • Parc Fluvial del Llobregat 3

Recerca activa de nous filons d’ocupació per revitalitzar les antigues colònies del Llobregat

El Parc Fluvial del Llobregat treballa per revitalitzar la zona de les antigues colònies industrials situades al llarg d’aquest riu. Un dels objectius del seu Pla Estratègic és detectar i estimular el sorgiment de nous filons d'ocupació a la zona, del sector turístic i cultural.

Transversal realitza un treball de concertació amb els agents potencialment inversors, amb una orientació molt pràctica, en el marc del qual selecciona els filons d'ocupació més adequats i viables, i entra en contacte amb els empresaris i agents que poden estar interessats a invertir en la zona. El següent pas és proposar un treball de concertació amb aquests agents com a primer pas de cara a la instal·lació de noves activitats.