GESTIÓ I COMERCIALITZACIÓ TURÍSTICA

La gestió des de la implicació i el compromís

Gestió integral: capacitat 360º

Gestió de tots els àmbits que contribueixen a l’èxit d’un projecte:

 • Creació de producte: activitats educatives, productes turístics, experiències, esdeveniments...
 • Gestió de l’operativa: atenció al públic, guiatges, activitats, reserves i administració...
 • Comercialització dels productes.
 • Estratègies de posicionament i difusió

La comercialització, clau de l'èxit

 • El compromís en la captació de visitants és un dels aspectes clau en qualsevol dels projectes que gestionem.
 • El nostre model de gestió s'orienta a l'assoliment de resultats, tant de públics com econòmics.
 • El know-how adquirit al llarg de molts anys d'experiència ens situen com una de les empreses amb més coneixement del sector de turisme cultural.
 • L'èxit en la gestió d'equipaments rellevants i el constant treball en el sector ens permet disposar de molta informació dels mercats locals i internacionals que són clau que orientar les estratègies comercials.

Especialistes en creació de producte

 • De manera conjunta amb la resta d'àrees de Grup Transversal, combinem l'activitat per tal de generar productes singulars i diferencials amb pragmatisme, tenint sempre en compte la gestió i comercialització d'aquestes propostes.
 • La qualitat i l'excel·lència en tots els serveis i productes que dissenyem, així com aconseguir que connectin amb el públic són els objectius de tota nova proposta.
 • Àmplia experiència en disseny de tot tipus de propostes: serveis educatius, activitats per al públic familiar, esdeveniments puntuals, experiències de temporada...

El nostre valor són les persones

 • Tranversal posa a la cúspide de la seva escala de valor les persones.
 • Remuneració justa i adequada de totes les persones que col·laboren en els projectes que gestionem.
 • Estil de governança participativa basada en la implicació, el compromís i l'exigència.
 • Busquem la consolidació d'equips, especialment en les posicions clau que contribueixen al creixement i l'èxit dels projectes.