alt image

TOTALMENT TRANSVERSALS

Una metodologia de 360º demostrada, fruit del resultat de l’experiència de més de vint anys concebent, produint i gestionant projectes d’èxit

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

• Plans estratègics
• Plans directors
• Plans de gestió

EXECUCIÓ DE PROJECTES

• Creació de continguts
• Producció audiovisual
• Disseny i construcció d'espais
• Disseny d'espais
• Disseny d'enginyeria i multimèdia

GESTIÓ

• Serveis d’atenció al públic
• Serveis educatius
• Projectes de dinamització

COMUNICACIÓ / COMERCIALITZACIÓ

• Comunicació online i offline
• Plans comercials
• Serveis d’intermediació en
canals online
• Comercialització amb
touroperadors