Museu d'eines del camp

Client:
Caixa de Sabadell

Data:
1999

Ubicació:
​Masia Can Deu (Sabadell)

  • Museu d'eines del camp 0

Un museu efectista i rigorós per entendre el dia a dia en un mas tradicional

L’objectiu del projecte del Museu d’Eines del Camp és renovar l’exposició existent a partir d’un nou rigorós i didàctic. La masia de Can Deu comptava ja amb una exposició d’eines del camp que havia quedat antiquada.

La proposta de renovació de Transversal planteja, d’una banda, dotar el nou muntatge amb un discurs rigorós i al mateix temps didàctic, que expliqui com es treballava en un mas tradicional; i de l’altra, aplicar-hi un disseny atractiu i adaptat a l’espai de la masia. L’exposició s’estructura segons els principals cicles de l’agricultura mediterrània: el blat, l’oli, la vinya, més el bosc i el transport.

El muntatge es basa en un guió que explica, pas per pas, les diferents feines mitjançant una eficient combinació de tres elements: plafons informatius, les eines exposades i diversos vídeos que mostren com es treballava. L’efectivitat i el rigor del muntatge es basa en un acurat guió i un important treball de recerca d’imatges.