Pla de desenvolupament turístic del Bages

Client:
Fundació Caixa Manresa

Data:
1997

Ubicació:
​Bages

  • Pla de desenvolupament turístic del Bages  0
  • Pla de desenvolupament turístic del Bages  1
  • Pla de desenvolupament turístic del Bages  2

El repte d’arrencar el turisme al Bages

Transversal, juntament amb dues empreses més (Consultur i Stoa) va guanyar el Premi Fundació Caixa de Manresa 1997 amb una proposta per desenvolupar el turisme al Bages. El projecte representava un repte important, atesa la manca d’una tradició turística a la comarca i la inexistència d’un òrgan gestor que pogués posar en pràctica les propostes.

El pla va detectar com a principal problema la manca de coordinació, d’una política conjunta i de gestió. Per això les propostes posen l’accent en solucionar la gestió del turisme al Bages, com a pas previ per iniciar una política efectiva de promoció. S’organitza una jornada de debat entre els agents del sector i es mantenen contactes amb els principals agents implicats amb l’objectiu de crear un ens de gestió turística.

El treball de sensibilització dóna com a resultat el compromís per crear un ens gestor, liderat per la Cambra de Comerç de Manresa i amb la participació d’institucions i representants del sector.