Memòries i informes d’estudi ACC1Ó

Client:
ACC1Ó. Generalitat de Catalunya

Data:
2008-2010

Ubicació:
​Barcelona

  •  Memòries i informes d’estudi ACC1Ó  0

Grafisme clar i sobri per presentar dades econòmiques i empresarials

ACC1Ó, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, està especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització empresarial i compta amb una xarxa de 34 oficines arreu del món. Transversal obté l’encàrrec d’elaborar diverses memòries i informes d’estudi d’ACC1Ó. Es tracta sobretot de documents de treball, amb un disseny sobri, amb dades i gràfiques abundants, que aprofundeix en aspectes diversos, sobretot de temes d’internacionalització i competitivitat de les empreses.

Grup Transversal elabora desenes de publicacions d’aquesta mena, en una tasca de recopilació i tractament de dades, maquetació i aplicació del el disseny bàsic d’ACC1Ó però adaptar-lo a diverses modalitats de documents. També es creen imatges per a portades i portadelles de les publicacions. La majoria són publicacions impreses, si bé en alguns casos se’n fa únicament la versió digital.