Catàlegs de Turisme de Catalunya

Client:
Agència Catalana de Turisme. Generalitat de Catalunya

Data:
2007-2010

Ubicació:
​Barcelona

  • Catàlegs de Turisme de Catalunya 0

Publicacions de gran qualitat per contribuir a dinamitzar el turisme a Catalunya

L’Agència Catalana de Turisme (ACT), l’organisme de la Generalitat que planifica i executa les polítiques d’aquest àmbit, promou els Clubs de Producte, programes de fidelització que tenen per objectiu donar suport a la comercialització i promoció de l’oferta turística dels seus membres. Actualment hi ha quatre clubs de producte (Turisme Cultural, Turisme Actiu-Natura, Turisme Gastronòmic i Turisme de Golf), amb centenars de socis (operadors o empreses de turisme).

Grup Transversal va guanyar el concurs per a l’elaboració de diversos catàlegs d’aquests clubs de producte. Es tracta de publicacions molt ambicioses, amb una imatge acurada i molt treballada, que inclouen informació molt exhaustiva de cada àmbit, així com propostes i fitxes detallades de cadascun dels membres dels clubs. La tasca de Grup Transversal és crear els continguts i aplicar la imatge de l’ACT a diversos catàlegs (Actiu Natura, Wellness, Turisme Gastronòmic), a banda de realitzar un mapa de turisme actiu de gran format.

La tasca inclou la redacció dels continguts generals, les propostes d’oci i turisme i també la realització de fitxes de cada empresa o equipament, tot plegat en contacte permanent i la supervisió de l’Agència Catalana de Turisme. En l’àmbit de disseny, es creen les noves fitxes per a membres dels clubs i s’aplica la imatge corporativa de l’ACT. També es defineix un nou estil de fotografia, i es conceben i executen reportatges fotogràfics basats en imatges suggerents.

Tot plegat es tradueix en publicacions de gran qualitat i que compleixen l’objectiu de ser una peça clau per a la promoció dels membres dels Clubs de Producte i del turisme general a Catalunya. Grup Transversal s’encarrega de les edicions en tots els idiomes (català, castellà, anglès, francès, alemany i italià).